Urby
Temps d'Images Cluj 2016
[for English scroll down] �\r\n\r\n╔══★═════════════════════╗\r\nFestival Temps d'Images\r\nteatru.dans.video\r\n╚═════════════════════★══╝\r\n\r\nCluj, 7-13 noiembrie 2016\r\nTema festivalului: post.faliment\r\nArtist asociat: Farid Fairuz\r\n\r\nDeși pare să anunțe un sfârșit dramatic, dezastruos și iminent, tema celei de-a noua ediții a festivalului TEMPS D'IMAGES ne îndreaptă privirea înspre ce se întâmplă după ce admitem eșecul sau înfrângerea. Ce facem după momentul înțelegerii și vizualizării unui sfârșit? Vorbim în 2016 despre eșecul unui mod de funcționare, despre imposibilitatea de a face schimbările pe care ni le dorim și despre conștientizarea epuizării resurselor. \r\n \r\nSocietatea contemporană pare să funcționeze după practici economice, politice, instituționale, educaționale, relaționale ce nu mai corespund nevoilor prezentului, determinându-ne să căutăm noi formule de funcționare. Dar, după cum v-am obișnuit, nu avem răspunsuri pregătite la problemele care ne preocupă, ci dorim să aprofundăm subiectul adresând mai departe o serie de alte întrebări care să stimuleze o schimbare de perspectivă comună:\r\n \r\nCu ce ne ajută să recunoaștem falimentul? Ce ne stimulează să ieșim din stupoarea falimentului? Cum transformăm paradigma în care activăm? Cum putem recompune prezentul pentru a putea imagina un viitor posibil? \r\n \r\nPost.faliment - o temă pe care o abordăm împreună cu artiștii invitați în festival pentru a provoca imaginația în condiții de luciditate extremă: da, s-a terminat, dar ce vine după? \r\n\r\n/////:::::DETALII ÎN CURÂND::::\\\\\\r\n \r\n/////:::::\\\\\::::://///:::::\\\\\\::::://///:::::\\\\\::::://///:::::\\\\\\r\n\r\n╔══★═════════════════════╗\r\nFestival Temps d'Images\r\ntheater.dance.video\r\n╚═════════════════════★══╝\r\n\r\nCluj, 7-13 November 2016\r\nFestival theme: post.bankruptcy\r\nAssociated artist: Farid Fairuz\r\n\r\nAlthough the theme of the 9th edition of the festival TEMPS D’IMAGES seems to announce a dramatic, disastruous and imminent ending, we actually intend to draw attention to what comes after we admit failure or defeat. What do we do after we’ve understood and vizualized the end? In 2016 we are talking about the failure of a way of functioning, about the impossibility of making the changes we want and about acknowledging the exhaustion of resources. \r\n\r\nContemporary society seems to rely on economic, political, institutional, educational and relational practices which don’t correspond to today’s needs, thus determining us to seek new ways of functioning. However, as every year, we have not prepared solutions for the issues which concern us, but we would rather try to take the subject further by asking questions that can stimulate a common change of perspective: \r\n\r\nWhat is the point in admitting bankruptcy? What stimulates us to escape the overwhelming failure? How do we transform the current paradigm? How can we recompose the present in order to imagine a possible future? \r\n\r\nPost.bankruptcy – a theme we are approaching together with our guest artists in order to provoke our imagination in conditions of maximum lucidity: yes, it’s over, but what comes next?\r\n \r\n\r\n/////:::::MORE DETAILS COMING SOON:::::\\\\\
See this content immediately after install